Mitglied Bundesvorstand ÖAAB

Kooptiertes Mitglied des Bundesvorstandes des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB)